AIDA - це зброя маркетолога!

AIDA - це зброя маркетолога!

А - Attention (увага)

I - Interest (інтерес)

D - Desire (бажання)

A - Action (дія)