Угода користувачаРедакція від: 15.10.2020

Діюча угода користувача (далі - Угода) є офертою Угнівенка Сергія Олексійовича, ІПН 3330208239 (далі - Адміністрація), і адресована будь-якій дієздатній особі (далі - Користувач) на викладених нижче умовах. Використання сайту, а саме: cyberline.com.ua/sites, app.sites.cyberline.com.ua, sites.cyberline.com.ua, є безумовним і беззастережним прийняттям (акцептом) Користувачем умов цієї Угоди.
1. Терміни та визначення
1.1. Платформа - програмний комплекс Адміністрації, розташований за адресою app.sites.cyberline.com.ua. 1.2. Аккаунт - обліковий запис Користувача на Платформі.1.3. Особистий кабінет - розділ Платформи, за допомогою якого Користувач може реалізовувати функціонал Платформи, в тому числі створення та адміністрування Сайтів.1.4. Сайт - веб-сайт, створений Користувачем за допомогою Платформи.1.5. Бібліотека - база даних готових шаблонів, графічних іконок, зображень, . Є складовою частиною Платформи і належить Адміністрації.1.6. Блок - готовий до використання елемент для створення Сайту, спроектований і запрограмований Адміністрацією.1.7. Шаблон - готовий до використання набір Блоків для створення Сайту, спроектований і запрограмований Адміністрацією.1.8. Контент - інформація, документи та інші об'єкти, що розміщуються Користувачем на Сайті.1.9. Тариф - обсяг наданих прав і послуг Користувачеві.
2. Предмет
2.1. Адміністрація надає право на використання Платформи та елементів Бібліотеки, а також надає супутні послуги.2.2. Користувач використовує Платформу і елементи Бібліотеки відповідно до умов Угоди та обраного Тарифу, а також сплачує винагороду, якщо інше не передбачено Тарифом.
3. Загальні положення
3.1. Для використання Платформи, Адміністрація створює Користувачу обліковий запис самостійно.3.2. Після створення облікового запису, Користувач отримує доступ до Особистого кабінету.3.3. Всі дії, що здійснюються в Особистому кабінеті, вважаються здійсненими Користувачем особисто.3.4. Користувач самостійно несе відповідальність за:a) Збереження свого логіна і пароля.b) Наслідки в разі втрати і / або розголошення логіна і пароля третім особам.3.5. Адміністрація не рекомендує Користувачу передавати третім особам дані свого Аккаунта. У разі передачі даних Аккаунта, Користувач повинен ознайомити третіх осіб з Угодою і нести всю відповідальність за їх дії.
4. Умови використання
4.1. Користувач має право використовувати Платформу згідно з Угодою і чинним законодавством України.4.2. Адміністрація не зобов'язана надавати консультаційну та технічну підтримку Користувачу.4.3. Платформа інтегрована з різними сервісами, в тому числі з сервісами аналітики, платежів, розсилок, банку зображень. Платформа забезпечує тільки можливість доступу до сервісів. Всі питання, пов'язані з використанням сервісу, регулюються документами сервісу і вирішуються між власником сервісу та Користувачем самостійно.4.4. Платформа і послуги надаються на умовах «як є».4.5. Користувач приймає на себе всі ризики, пов'язані з використанням Платформи і послуг.4.6. Адміністрація не дає Користувачеві ніяких явно виражених або неявних гарантій щодо Платформи і послуг, в тому числі, не гарантує (включаючи, але не обмежуючись): придатність для конкретних цілей, безпеку і захищеність, точність, повноту, продуктивність, системну інтеграцію, безперебійне функціонування , відсутність помилок, виправлення неполадок, відсутність вірусів, законність використання на будь-яких територіях за межами України.4.7. Адміністрація не несе відповідальності за:a) неможливість використання Платформи з причин, незалежних від Адміністрації;b) будь-які дії та / або бездіяльність постачальників послуг, сервісів, мереж, програмного забезпечення або обладнання;c) спотворення, зміну та втрату Контенту;d) безпеку логіна і / або пароля Користувача;e) несанкціоноване і / або неправомірне використання третіми особами логіна і / або пароля Користувача;f) збиток, який може бути нанесений будь-яких пристроїв і носіїв інформації і / або програмного забезпечення Користувача в результаті використання Платформи та / або послуг.g) наслідки передачі Користувачем доступів до Сайтів третім особам.
5. Інтелектуальна власність
5.1. Адміністрація є правовласником Платформи на умовах франшизи, та не має доступу до редагування та змінення базового функціоналу Платформи.5.2. Невиключна ліцензія обмежена «правом на використання», і жодне з положень Угоди не означає передачі Користувачу виняткового права на Платформу, Бібліотеки, Блоки та Шаблони.5.3. Невиключна ліцензія надається на термін дії Угоди на територію всього світу без права видачі субліцензій.5.4. Користувач має право за допомогою Платформи:a) Створювати Сайти, в тому числі за допомогою Блоків і Шаблонів;b) Змінювати і допрацьовувати Сайти;c) Підключати доменне ім'я і різні сервіси до Сайтів.5.5. Користувач має право використовувати елементи Бібліотеки (Блоки та Шаблони) для створення Сайту тільки за допомогою Платформи.5.6. Права на програмний код Сайтів, в тому числі верстка, належать Адміністрації та власникам Платформи.5.7. Користувач має право змінювати і допрацьовувати Сайт тільки за допомогою Платформи.5.8. При створенні сайту Користувач повинен замінити зображення, іконки, тексти, що знаходяться в блоці і шаблонів. Дані об'єкти використовуються виключно для демонстрації. Використання об'єктів як Контенту на Сайті можливо тільки в разі досягнення Користувачем відповідних домовленостей з правовласниками.5.9. Завантажуючи Контент на Платформу, Користувач надає Адміністрації право на зберігання і обробку Контенту з метою виконання Угоди, в тому числі для забезпечення коректної роботи Платформи, відсутності її збоїв та інше.5.10. Користувач гарантує, що Контент не порушує права третіх осіб на результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засобів індивідуалізації, права на інформацію, що становить комерційну таємницю, не завдає шкоди честі, ділової репутації та гідності третіх осіб, які не порушує національне і міжнародне законодавство. Користувач самостійно несе відповідальність за розміщений на Платформі Контент.
6. Експорт
6.1. Користувач має право копіювати програмний код Сайту тільки при одночасній наявності наступних умов:6.1.1. Можливість копіювання передбачена Тарифом;6.1.2. Копіювання здійснюється за допомогою спеціальної функції експорту, яка передбачена функціоналом Платформи.6.2. Користувач не має права:6.2.1. Тиражувати і / або поширювати експортований програмний код сайту.6.2.2. Користувач не має права експортувати і використовувати елементи Бібліотеки (Блоки та Шаблони) окремо від Сайту.
7. Послуги
7.1. Адміністрація надає Користувачу послуги з:a) надання субдомена третього рівня будь-якого формату;b) надання місця на сервері для розміщення сайту.7.2. Адреса субдомена генерується Платформою автоматично. Користувач має право змінити адресу субдомена в Особистому кабінеті.7.3. Адміністрація не гарантує збереження за Користувачем адреси субдомена і має право вилучити його в односторонньому порядку.7.4. Адміністрація не дає ніяких гарантій щодо працездатності і збереження сервера, на якому надається місце для Сайту. Користувач приймає на себе ризики втрати, пов'язані з перебоями в роботі Сайту і втратою Контенту.7.5. Адміністрація має право відмовити Користувачеві в наданні послуги з надання місця на сервері для розміщення сайту в разі якщо Сайт створює високе навантаження на сервер і / або перешкоджає стабільній роботі Платформи, і / або створює всякого роду загрози Платформі, в тому числі що тягнуть негативні наслідки в тій або іншій формі для Платформи та / або Адміністрації.
8. Заборонені дії
Користувач не має права:8.1. Використовувати Платформу, Бібліотеки, Блоки та Шаблони способами, прямо не передбаченими Угодою.8.2. Змінювати, налаштовувати, переводити або створювати похідні продукти, засновані на Сайті і елементах Бібліотеки, а також інтегрувати Сайт або елементи Бібліотеки в інші результати інтелектуальної діяльності;8.3. Робити спроби обійти технічні обмеження, встановлені Платформою.8.4. Декомпілювати, дешифрувати і проводити інші дії з вихідним кодом Платформи.8.5. Експортувати Сайт в порушенні положень Угоди.8.6. Використовувати Платформу і Сайт для публікації, розповсюдження, зберігання, передачі в будь-якій формі Контенту, який:a) є незаконним, шкідливим, загрозливим, який підбурює до насильства над будь-якою особою або групою осіб, або до нелюдському поводженню з тваринами, закликає до здійснення протиправної діяльності, в тому числі роз'яснює порядок застосування вибухових речовин і іншої зброї, порушує загальноприйняті правила пристойності і морально-етичні норми, містить ненормативну лексику, пропагує ненависть і / або дискримінацію, а також містить негативні і критичні висловлювання, що стосуються релігії, політики, расових, етнічних, гендерних ознак, особистих якостей, здібностей, сексуальної орієнтації і зовнішнього вигляду третє осіб, містить образи на адресу конкретних осіб або організацій;b) може бути сприйнятий як пропаганда певних політичних і релігійних поглядів, нетрадиційної сексуальної орієнтації, насильства, вживання наркотичних засобів, алкоголю та тютюнопаління;c) порушує права неповнолітніх осіб;d) порушує права третіх осіб на результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засобів індивідуалізації, права на інформацію, що становить комерційну таємницю, що завдає шкоди честі, ділової репутації та гідності третіх осіб, що порушує національне і міжнародне законодавство.e) містить не дозволену до розголошення інформацію;f) містить шкідливе програмне забезпечення (віруси, черв'яки, трояни або інші комп'ютерні коди, файли або програми), призначене для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування (їх частин), для здійснення несанкціонованого доступу, для отримання доступу до комерційних програмним продуктам, шляхом надання серійних номерів логінів, паролів, програм для їх генерації і інших засобів для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів, а також розміщення посилань на вищезгадану інформацію;g) являє собою Спам, тобто розсилку без згоди одержувача повідомлень комерційного та некомерційного характеру в формі (включаючи, але не обмежуючись): реклами товарів, обіг яких заборонено або обмежено згідно із законодавством; повідомлень соціального і / або релігійно-містичного змісту із закликом про подальше поширення таких повідомлень ( «листів щастя»); списків чужих адрес електронної пошти; схем «пірамід», багаторівневого (мережевого) маркетингу (MLM); реферальних посилань; систем Інтернет-заробітку і онлайн-бізнесів;h) порушує законодавство України, а також норми міжнародного права;i) може використовуватися для незаконного збору, зберігання і обробки персональних даних інших осіб;j) містить рекламу і / або пропозицію на надання послуг еротичних спа-салонів та інших подібних послуг.8.7. Використовувати Платформу і (або) Сайт для:a) Порушення роботи Платформи, в тому числі розміщення елементів, що ускладнюють обмін інформацією в реальному часі, що відкривають додаткові вікна браузера, підміняють функціональні елементи інтерфейсу і т.п.b) Розміщення посилань на ресурси, зміст яких суперечить чинному законодавству України і нормам міжнародного права.c) Поширення неправдивих відомостей щодо своєї причетності до Адміністрації та / або її партнерів.d) Сприяння будь-яким заходам, спрямованим на порушення обмежень і заборон, що накладаються Угодою, а також на порушення норм чинного законодавства.е) Створення та розміщення сайтів мікрофінансових організацій, а також сайтів будь-яких інших суб'єктів права, діяльністю яких є видача кредитів і / або позик будь-яких видів, укладання договорів застави під видачу грошових коштів, діяльність, подібна до діяльністю ломбардів, за винятком кредитних організацій (банків ) і ломбардів, що мають відповідну ліцензію і / або інші правовстановлюючі (дозволяють) документи. При цьому зазначені документи Користувач зобов'язаний розмістити на сайті у вільному доступі для ознайомлення з ними.f) Створення сторінок, які використовуються виключно для автоматичного перенаправлення на сторонні сайти.
9. Блокування і видалення
9.1. Адміністрація має право негайно здійснити блокування сайту і / або аккаунта Користувача в разі:a) Виявлення порушення Користувачем положень Угоди;b) Виявлення порушення Користувачем положень чинного законодавства України;c) Отримання від третіх осіб претензії про порушення Користувачем їх прав;d) Одержання відповідних вимог від державних органів.9.2. Блокування означає неможливість користувачів мережі Інтернет ознайомитися зі змістом сайту.9.3. Користувач зобов'язується самостійно зробити всі дії для припинення порушення.9.4. У разі блокування в зв'язку отриманням від третіх осіб претензії про порушення Користувачем їх прав, Користувач має право використовувати в подальшому Сайт тільки за умови, що Адміністрація отримала письмове повідомлення від упорядника скарги, що спірна ситуація врегульована і претензія з боку третіх осіб про порушення прав відсутня.9.5. У разі одержання вимог від державних органів, Адміністрація здійснює блокування облікового запису Користувача, який допустив порушення. При цьому розблокування аккаунта не проводиться без отримання Адміністрацією офіційного повідомлення від державних органів, про відсутність будь-яких претензій і вимог до Користувача, акаунт якого був заблокований, а так само і до проектів, створених (розміщених) зазначеним Користувачем.9.6. Адміністрація має право відмовити в доступі Користувачеві і заблокувати Сайт, який містить неявну рекламу товарів і послуг, заборонених законодавством України, а також нормами міжнародного права.9.7. У разі відмови припинити порушення або неодноразових блокувань Сайтів, Адміністрація має право в односторонньому порядку видалити Аккаунт з усіма Сайтами, Контентом і даними.
10. Тарифи
10.1. Тарифи можуть змінюватися за одностороннім рішенням Адміністрації. Вартість оплаченого періоду при цьому зміні не підлягає.10.2. Після реєстрації Користувач має право використовувати Платформу на безкоштовному Тарифі.10.3. Для переходу на платний Тариф на постійній основі Користувач оплачує його способами, запропонованими функціоналом Платформи, або на поточні рахунки Адміністрації. Перехід між платними Тарифами можливий в разі оплати вартості нового Тарифу в повному обсязі.10.4. Оплата Тарифу здійснюється на умовах cтовідсовкової передоплати.10.5. Датою оплати є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Адміністрації.10.6. Зобов'язання по оплаті вважаються невиконаними в разі повернення коштів на вимогу платіжної організації.10.7. Невикористання Користувачем послуг не звільняє Користувача від їх сплати.10.8. Після закінчення терміну дії Тарифу, Адміністрація за допомогою e-mail, месенджерів або телефонного дзвінка повідомляє Користувача про крайні сроки передплаченого тарифу та про необхідність сплати за наступний період.10.9. У випадку закінчення передплаченого тарифу та відсутності наступної оплати на новий період, послуги щодо платних тарифів припиняються, при цьому, сайт не буде доступний по власному стороньому домену Сайту Користувача.
11. Права Адміністрації
11.1. Змінювати, допрацьовувати і оновлювати Платформу без згоди і сповіщення Користувача.11.2. Встановлювати будь-які обмеження на використання Платформи.11.3. Видаляти Аккаунт Користувача, який до моменту видалення протягом шести і більше календарних місяців:a) перебуває на безкоштовному Тарифіb) не використовується Користувачем.11.4. Направляти Користувачу повідомлення, запити, відомості рекламного та інформаційного характеру.11.5. Направляти Користувачу інформацію про вебінари, відео та іншу інформацію про Платформу та створення сайтів.11.6. Отримувати доступ до Особистого кабінету Користувача для моніторингу роботи Платформи.11.7. Проводити профілактичні роботи, що тягнуть призупинення роботи Платформи.11.8. Повертати Користувачеві доступ до Аккаунту в разі його злому, втрати або зміни логіна / пароля при одночасному дотриманні наступних умов:a) Аккаунт використовувався на умовах платного Тарифу.b) Користувач виконав усі обов'язкові дії, передбачені інструкцією по поверненню доступу, що надається за запитом Користувача.
12. Відповідальність
12.1. Адміністрація не несе відповідальності за пряму чи опосередковано втрачену вигоду Користувача в результаті його взаємодії з Платформою.12.2. Відповідальність Адміністрації щодо Угоди не може перевищувати вартості сплаченого Користувачем Тарифу.
13. Термін Угоди
13.1. Угода діє з момент акцепту до моменту видалення Аккаунта Користувача.13.2. Аккаунт може бути видалений:a) За заявою Користувачаb) На підставах, передбачених розділом 9.13.3. У разі видалення Аккаунта з чинним платним Тарифом, вартість тарифу поверненню не підлягає.
14. Вирішення спорів і розбіжностей
14.1. Всі суперечки або розбіжності, що виникають між Сторонами у зв'язку з виконанням Угоди, вирішуються ними шляхом переговорів.14.2. У разі недосягнення Сторонами угоди, суперечки і розбіжності підлягають вирішенню в претензійному порядку. У випадку, якщо на протязі календарного місяця відсутні будь-які претензії Сторін, то взаємні зобов’язання вважаються виконаними.14.3. При неможливості дійти згоди, спір може бути переданий на вирішення суду за місцем знаходження Адміністрації.14.4. Застосовним правом є право України.
15. Заключні положення
15.1. Угода може бути змінена або доповнена Адміністрацією без повідомлення Користувача в будь-який час. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення на Платформі.15.2. Продовження використання Платформи після внесення змін і / або доповнень до Угоди означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та / або доповненнями.15.3. Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.15.4. У разі, якщо будь-яка з положень Угоди виявиться незначним відповідно до законодавства України, решта положень залишаються в силі, а Угода буде виконуватися Сторонами в повному обсязі без урахування такого становища.